Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Thank you Letter from “Apostoli” NGO of the Holy Archdiocese of Athens

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τη σχολή μας, για προσφορά σε είδος αποτελούμενη από  67 τεμάχια-κούτες  τροφίμων, για την υποστήριξη  του έργου του. Διαβάστε την επιστολή εδώ.

more news

LE MONDE College NEWS

newsletter

By subscribing to our newsletter, you agree to receive our latest news.

By subscribing I assure that I’m over 18 years old. I do consent my personal data to be processed in accordance with LE MONDE’s privacy policy. I’m interested in receiving information regarding services and products about LE MONDE Education group. I do know that I may unsubscribe at any time by clicking the unsubscribe link in the email.