Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Thank you Letter from Chatzikiriakeio Foundation of Child Protection

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τη σχολή μας, για τις δωρεές σε τρόφιμα που υποστηρίζουν το εξαιρετικό του έργο.

more news

LE MONDE College NEWS

newsletter

By subscribing to our newsletter, you agree to receive our latest news.

By subscribing I assure that I’m over 18 years old. I do consent my personal data to be processed in accordance with LE MONDE’s privacy policy. I’m interested in receiving information regarding services and products about LE MONDE Education group. I do know that I may unsubscribe at any time by clicking the unsubscribe link in the email.